[mailto:heureca.job@gmail.com]
[mailto:eva.klimova@stonline.sk]
[Web Creator] [LMSOFT]
Aktuality
Oznam
Na stránke sa pracuje. Ďakujeme za pochopenie
Sme poradenská spoločnosť v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.

Našou základnou filozofiou je byť partnerom pre každú cieľovú skupinu, s ktorou pracujeme a poskytnúť  jej nielen odborné vedomosti a posilnenie zručností, ale i osobnostný rozvoj.
Našu prácu staviame na hodnotách: profesionalita, skúsenosti z praxe, precízna príprava, ľudský prístup a diskrétnosť. Využívame individuálny prístup pri riešení jednotlivých projektov našich klientov.
  
O nás:
Naše referencie:
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Union Poisťovňa, a.s.
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 • PriceWaterhouse Coopers
 • Slovak Telekom, a.s.
 • T mobile Slovensko, a.s.
 • Nextra GTS, a.s.
 • Cora Geo, s.r.o.
 • Rademaker Slovakia, s.r.o.
 • Pórfix – Pórobetón, a.s.
 • Lenovo
 • ČSOB Group
 • Západoslovenská energetika, a.s.
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Corporate Consulting Group, s.r.o.
 • City University Bratislava
 • Stimul, s.r.o.
 • Confidence Human Capital
 • Agentúra PMM, s.r.o.
 • Trenkwalder, a.s.
 • a iné...
  
Realizujeme:
 • projekty zamerané na analýzu individuálneho a tímového potenciálu (personálne audity, assessment centrá, cielená psychodiagnostika)
 • rozvoj individuálneho a tímového potenciálu (development centrá, teambuilding, tréningy)
 • individuálne a skupinové poradenstvo (psychoterapia, kariérne poradenstvo, individuálny a skupinový koučing)
 • poradenstvo v oblasti riadenia  ľudských zdrojov (dizajn HR systémov, kompetenčné profily, špecifické metódy hodnotenia zamestnancov a pod.)
 • korporátne poradenstvo (analýza firemnej kultúry, tvorba interných štandardov a štandardov zákazníckej orientácie, poradenstvo v oblasti procesov, prieskumy)
 • recruitment a poradenstvo pri výbere zamestnancov
 • outplacement projekty
 • project management
 • projekty uplatňovania rodovej rovnosti
 • relaxačné programy (www.yasmine.sk)
Je lepšie rozsvietiť hoci len malú
sviečku,než preklínať temnotu. 
 
  Konfucius
  

Venujme krátky čas objavom a skúsme sa chvíľu zamyslieť nad sebou, objavme u seba naše vlastné zdroje a potenciál….

HEURECA HRC, s.r.o.
Bujnákova 23
841 02 Bratislava
Slovenská republika

tel. + 421 903 208 155

e-mail:  heureca.job@gmail.com
            eva.klimova@stonline.sk